Upravit stránku

Ačkoli můžeme školní rok začít bez rozsáhlých omezení, níže Vám uvedeme která drobnější omezení a hygienická opatření u nás zanecháme:

  • Šatny budou pro rodiče zpřístupněny, prosíme o vaši ohleduplnost - nevstupujte do šaten hromadně, snažte se zamezit velkému počtu Vás rodičů v šatnách. Převlečení dítěte a rozloučení proveďte v co nejkratším čase  a šatnu uvolněte pro další rodiče. Před každou šatnou ( nebo uvnitř ) budou k dispozici desinfekce a vlhčené ubrousky. Dítě si ihned po příchodu do třídy ručičky umyje. 
  • Kapsáře již budou v provozu - věci si tedy můžete dát do skříňky a kapsáře.
  • Roušky pro rodiče zatím nenařizujeme, necháváme na Vašem zvážení. 
  • Dítěti dejte jednu čistou roušku v pytlíku do batůžku či kapsáře ( v případě změny zdravotního stavu si ji dítě nasadí a bude odvedeno do jiné místnosti - izolace, kde si ho vyzvedne rodič ) 
  • Do školky se NESMĚLI A NESMÍ nosit hračky z domu. Toto pravidlo zůstává. Pouze nově přijatým dětem, které mají problém s adaptací a jsou zvyklé na plyšáka povolíme jednoho plyšáka po dobu adaptace. 
  • Prozatím si nemusíte nosit hrneček - pouze láhev, která neteče a je podepsaná.  

Prosíme aby jste učitelkám na třídě nahlásili aktuální telefonní spojení na Vás. Dítě, které  do MŠ přivedete musí být zdravé a bez známek akutního a infekčního onemocnění !!  Při výskytu onemocnění Covid 19 v rodině ihned informovat ředitelku školy 704 600 049 Petra Vopršalová  a KHS.

Děkujeme za respektování těchto pravidel a přejeme Vám i nám ať je tento školní rok celý, plný zábavy a skvělého poznávání.  Pevné zdraví všem. 

 

 

Nahoru