Upravit stránku

Vážení rodiče,

dovolte nám ještě jedno shrnutí důležitých informací pro Vás, jejichž dítě nastoupí 12.4.2021 do provozu Mateřské školy Korálek.

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo 06. 04. 2021 mimořádné opatření, na základě, kterého bude od 12.4.2021 povinné testování ve školách a školských zařízeních. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k tomu testování a souvislých opatřeních vydalo metodiku, která je přístupná na stránkách https://testovani.edu.cz/. Z těchto dokumentů je mimo jiné zřejmé, že:

 se zakazuje osobní přítomnost dětí/žáků a studentů na vzdělávání ve škole, pokud nepodstoupí neinvazivní antigenní testování ve škole (samozřejmě jsou zde uvedené další výjimky jako je očkování, prodělané onemocnění testování apod.). Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také ty, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné doložit  (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

 test bude poskytnut školou a proveden při asistenci pověřeného zaměstnance školy. 

– test musí být proveden v prostorách školy a není tak možné provádět testování doma a následně jej prokazovat čestným prohlášením či jinak

 

test se provádí tzv. samoodběrem. V případě testování dětí v mateřské škole Korálek, je umožněna asistence při provádění testu zákonným zástupcem či jinou osobou, která musí mít písemný souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit. Jedná se o neinvazivní proces, kdy nedochází k zásahu do tělesné integrity osoby (§ 93 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

Testování bude probíhat v šatnách třídy, kam bude Vaše dítě přiřazeno. Rodič s dítětem si při vstupu do šatny vydesinfikují ruce a zákonný zástupce provede stěr svému dítěti. Poté bude následovat vyplnění dotazníků a podpis zákonného zástupce. Dalším krokem bude vyhodnocování testu, které dle metodik potrvá 10-15minut. Při negativním výsledku předá zákonný zástupce dítě třídní učitelce do třídy a ihned opouští prostory Mateřské školy!! Při vyhodnocení pozitivního testu odchází ihned se zákonným zástupcem domů a musí podstoupit RT - PCR testy.    

 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY A DALŠÍ INFORMACE

Mateřská škola Korálek bude v provozu od 6:30 - 17:00hodin na svých neměnných třídách.

Děti jsou rozdělelny do tříd maximálně do 15dětí. Toto složení je neměnné! Vaše třídní učitelka Vás prostřednictvím SMS obeznámí s tím, na kterou třídu je vaše dítě zařazeno. Prosíme, respektujte toto rozdělení. Kapsáře, pyžama a obsah skříňky v šatnách Vám přemístíme na danou třídu. Nebude proto potřeba toto řešit v pondělí. 

Berte prosím na vědomí čas, po který bude nutné na výsledek testu čekat a rozvrhněte si příchod do MŠ. Testování bude probíhat od 6:30h do 8:00h každé pondělí a čtvrtek. S dítětem do šatny může max. jedna dospělá osoba. Vstup do testovací šatny bude umožněn max. dvěma dětem a jejich zákonným zástupcům. Zbytek čeká venku na vyzvání. 

Doporučujeme děti na skutečnost testování doma připravit, případně natrénovat. Předejdeme tak plačtivým scénám a překvapení dětí. 

Děti budou v MŠ bez roušek !!

Milí rodiče, milé děti ... ačkoliv jsem si návrat do školky takto rozhodně nepředstavovali, velmi se na Vás těšíme. Ničeho se nebojte, při vzájemném respektu a spolupráci vše zvládneme hladce a klidně....především pro Vaše děti. 

V případě dotazů se obracejte na ředitelku školy paní Petru Vopršalovou tel.: 704 600 049 

nebo na zástupkyni Pavlu Hrubešovou tel.: 730 545 624

GDPRdocx76.44 KB
Nahoru