Upravit stránku

V případě znovuotevření MŠ Korálek k termínu 25.5.2020 bude každé ráno před převzetím dítěte do třídy probíhat ranní filtr ( zda-li je dítě v pořádku a nejeví známky onemocnění ). 

Pokud se Vaše dítě léčí s ALERGIÍ musí rodič doložit potvrzení od Alergologa (  že je dítě odborně sledováno u lékaře, který má specializaci pro obor alergologie a klinické imunologie ). V takovém případě přinese třídní učitelce lékařskou zprávu, která se tak stane součástí dokumentace dítěte - posudek o zdravotním stavu dítěte.

Při lékařsky nepotvrzené alergii (rýma, kašel) se bude v ranním filtru jednat o možný příznak virového onemocnění a dítě nebude bez lékařského potvrzení do školky přijato !

Prosím berte tato opatření na vědomí. Děkujeme za pochopení 

Nahoru