Upravit stránku

Rada města Pardubic
Vyjadřuje souhlas s obnovením provozu všech mateřských škol zřizovaných statutárním městem Pardubice, a to od 25.5.2020. Podmínkou pro poskytování této péče je respektování maximálních hygienických a protiepidemiologických opatření.

Děti se budou do MŠ přijímat pouze v čase od 7h do 8h !  Dítě bude předáváno 1 zákonným zástupcem pracovníkovi mateřské školy před šatnou. Rodičům nebude umožněn vstup do šatny dětí!! 

Při vyzvednutí dítěte z MŠ  bude dítě předáváno zpět zákonnému zástupci pracovníkem mateřské školy takto : Po obědě od 12:15 - 12:45h a odpoledne od 15:00 - 16:30h. V odpoledních hodinách budou děti na zahradě MŠ. 

 

  • Rodič podepíše před nástupem dítěte do mateřské školy čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění - viz. příloha.  (Dítěti může být změřena v průběhu dne teplota, pokud se jeví, že dítě není zcela zdravé. Jakékoliv známky onemocnění mohou být důvodem pro nepřijetí dítěte do mateřské školy). 
  •  Dítě bude přijato pouze zdravé, bez sebemenších příznaků respiračního onemocnění!!!   
  • Každé dítě bude mít každý den 2 uzavíratelné igelitové sáčky na roušky – oba budou podepsané a nadepsané čisté X špinavé. V sáčku na čisté roušky budou vloženy 2 čisté podepsané roušky, pro případ jejich nutného použití během dne. Roušku nebudou v mateřské škole děti nosit.
  • Z hygienických důvodů a eliminace možného šíření rizika nákazy nebudou děti nosit do mateřské školy vlastní hračky.

Podmínky k otevření naší mateřské školy od 25.5.2020 

  • Mateřská škola bude otevřená od 25. 5. 2020, od 7,00 do 16,30 hod.
  • Do mateřské školy budou přijímány děti, které nežijí ve společné domácnosti s ohroženou skupinou a to dle pokynů MŠMT:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

  • Do rizikové skupiny patří dítě, zákonný zástupce nebo zaměstnanec školy, který osobně naplňuje alespoň jeden z bodů 1 – 8 uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
  • Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte, v mateřské škole s tímto vědomím.
  • S ohledem na současnou celosvětovou pandemii upozorňujeme, že žádné z následujících epidemiologických opatření nemohou zcela eliminovat možnost přenosu koronaviru COVID-19 a vyloučit možnost nákazy touto nemocí v podmínkách mateřské školy.

„Bezpečnost dětí, zaměstnanců a Vaše je pro nás na prvním místě, 

což s sebou samozřejmě nese určitá režimová opatření a omezení.

Tímto děkujeme za pochopení a respektovaní stanovených podmínek.“

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍpdf268.76 KB

nutné vyplnit a podepsané odevzdat v MŠ

Nahoru