Upravit stránku

POVINNÉ  PLATBY

 

Rodiče dětí, kteří navštěvují mateřskou školu, platí dle Zákona č.561/2004 Sb., Školský zákon, v platném znění a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, úplatu za předškolní vzdělávání tzv. školné a dále platí za stravu dítěte. Tyto platby jsou povinné, pokud zákon nestanoví jinak.

Povinné platby se budou platit pouze BEZHOTOVOSTNĚ přes účet rodičů dítěte do 20. dne v měsíci zálohově na další měsíc.

Číslo účtu MŠ: 213063339/0600

Variabilní symbol: stávajícím dětem zůstává stejný, nově přijaté děti dostanou od vedoucí ŠJ na schůzce dne 25.8.  

První platba: do 20. srpna 2020 na září  2020 ( nové přijaté děti do konce srpna )

                   820,-Kč – stravné

                     400,-Kč –školné –úplata za předškolní vzdělání

C E L K E M: 1220,-Kč

Poslední platba: do 20. 5. 2021 na červen 2021

CELKEM 10 PLATEB PŘÍKAZEM DO BANKY.

Vyúčtování stravného bude provedeno 2x za rok (v lednu a září) zpětným převodem na účet rodičů.

Předškoláci, tj. děti, které ve šk. roce 2020/2021 dovrší 6 let, školné NEPLATÍ!

Rodiče těchto dětí budou zadávat pouze platbu 820,-Kč za stravné.

 

V Pardubicích 22.června 2020
Nahoru