Upravit stránku

Zápis dětí do mateřských škol bude probíhat ve třech fázích:

  • 1. fáze zápisu proběhne od 20. 4. - 12.5.2020, kdy si ve webové aplikaci - zapisyms.pardubice.eu -  vyplníte žádost, vytisknete si jí a dáte potvrdit lékaři dítěte. ZMĚNA - POTVRZENÍ OD LÉKAŘE NENÍ POTŘEBA !!! Rodič podepíše čestné prohlášení, že je dítě řádně očkováno a doloží kopii očkovacího průkazu.  

  • 2. fáze zápisu bude sběr žádostí od 11.5. do 12.5. 2020 od 8,00 - 12,30 a od 13,00 - 16,00, kdy vyplněnou žádost přinesete do mateřské školy, kterou jste si zvolili.  ZMĚNA Kdo přinese přihlášku osobně do mš, vytvoří si na adrese zapisyms.pardubice.eu  rezervaci termínu a času. Příjem žádostí bude prodloužen tzn. od 11.5. do 15.5. 2020

Podání žádostí v této situaci je možné:

  • datovou schránkou (od soukromé osoby – nikoliv pracovní)
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nestačí pouze prostý e-mail)
  • poštou – doporučujeme zaslání doporučeně
  • osobním podáním v případě, že škola zajistí příjem žádostí tak, aby nedocházelo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy ( včas upřesníme pravidla pro osobní předání ) 

Máte možnost zvolit si 3 mateřské školy, na 1. místo dejte školu, kterou preferujete.

Zákonný zástupce doloží vyplněnou žádost, kopii rodného listu dítěte, očkovacího průkazu,  u cizinců - povolení k pobytu, vízum.

Pro doložení trvalého bydliště a skutečného bydliště - kopii nájemní smlouvy nebo výpis z katastru nemovitosti ....... - více na -  https://zapisyms.pardubice.eu/prijimaci-rizeni

  • 3. fáze zápisu bude do konce května, kdy budete postupně vyrozumění o tom, zda bude Vaše dítě v dané MŠ přijato.

Nezapomeňte  na povinnost předškolního vzdělávání !! Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dovršily pěti let do 31.8.2020.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje také na cizince, kteří na území České republiky pobývají dobu delší než 90 dnů.

 

KDYBY VÁM NEBYLO COKOLI JASNÉ A POTŘEBOVALI JSTE SE NA NĚCO ZEPTAT, NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT NA tel. 608 262 204 Venuše Novotná , 730 545 624 Pavla Hrubešová DiS.  mskoralek@tiscali.cz 

Nahoru