Upravit stránku

Zápis dětí do mateřských škol bude probíhat ve třech fázích:

  • 1. fáze zápisu proběhne od 20. 4. - 12.5.2020, kdy si ve webové aplikaci - zapisyms.pardubice.eu -  vyplníte žádost, vytisknete si jí a dáte potvrdit lékaři dítěte. Budete k tomu potřebovat evidenční číslo z kartičky zdravotní pojišťovny Vašeho dítěte.

  • 2. fáze zápisu bude sběr žádostí od 11.5. do 12.5. 2020 od 8,00 - 12,30 a od 13,00 - 16,00, kdy vyplněnou žádost přinesete do mateřské školy, kterou jste si zvolili. Máte možnost zvolit si     3 mateřské školy, na 1. místo dejte školu, kterou preferujete.

Zákonný zástupce přinese s sebou do MŠ - vyplněnou žádost, potvrzení od dětského lékaře, že je dítě řádně očkováno, rodný list dítěte a OP zákonného zástupce, u cizinců - povolení k pobytu, vízum.

Pro doložení trvalého bydliště a skutečného bydliště - originál nájemní smlouvy nebo výpis z katastru nemovitosti ....... - více na -  https://zapisyms.pardubice.eu/prijimaci-rizeni

  • 3. fáze zápisu bude do konce května, kdy budete postupně vyrozumění o tom, zda bude Vaše dítě v dané MŠ přijato.

Nezapomeňte  na povinnost předškolního vzdělávání !! Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dovršily pěti let do 31.8.2020.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje také na cizince, kteří na území České republiky pobývají dobu delší než 90 dnů.

Nahoru