Upravit stránku

„Rodiče chtějí, aby děti byly ve škole šťastné, učitelé chtějí totéž.“


Mateřská škola Korálek
Rumunská 90
530 03 Pardubice

Tel.: 466 262 717
Mobilní telefon: 739 455 255, slouží k omlouvání dětí formou sms zprávy
E-mail: mskoralek@tiscali.cz

PLATBY V MŠ:

Na základě dohody s rodiči jsme sjednotili formu placení úplaty za předškolní vzdělávání a úhradu stravného. Platby se provádí bezhotovostně na účet - 213 063 339/0600 s uvedením námi předaného variabilního symbolu, které je určeno jen pro vaše dítě ( každé dítě dostane při přijetí do MŠ na společné schůzce ) 

Školné je ve výši 420,- Kč měsíčně. ( na rok 2020/2021 úplata činí 400,- Kč ) 
Stravné se platí zálohově ve výši 820,- Kč za měsíc.

Pololetně je rodičům přeplatek vrácen na jejich účet.

Kontakt na vedoucí školní jídelny: jidelna@ms-koralek.cz  - Klára Vitochová  

Kam se obrátit s připomínkami a dotazy?

  • Na pedagogické pracovnice na svých třídách nebo podle potřeby k ředitelce školy nebo její zástupkyni (730 545 624)
  • Anonymní připomínky lze vhazovat do SCHRÁNKY DŮVĚRY umístěné v přízemí u třídy Červeného korálku
Nahoru