Upravit stránku

Vážení rodiče, informujeme Vás!

 • Zřizovatelem mateřské školy Korálek, Rumunská 90 v Pardubicích je Statutární město Pardubice /SmP/.
 • Vedoucí odboru školství, kultury a sportu: Mgr. Ivana Liedermanová
 • Předškolní zařízení je od 1. 1. 2002 příspěvkovou organizací na základě usnesení  Zastupitelstva města Pardubic č. 428 Z ze dne 30. 10. 2001.
 • Rada města Pardubic podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)  ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2  zákona č. 561/2004 Sb.,  o  předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a  usnesením Rady města Pardubic  č. 2672/2012  dne 1.8.2020 jmenovala do funkce ředitelky mateřské školy Korálek Pardubice, Rumunská 90 paní Petru Vopršalovou.
 • Kontrolní činnost vykonává Česká školní inspekce.
 • Ředitel Pardubického inspektorátu: Mgr. Pavel Skokan
 • Inspektorka pro mateřské školy: Mgr. Ladislava Jindrová, Mgr. Milena Pokorná, Mgr. Jana Dvořáková      
 • Mateřskou školu řídí ředitelka školy: Petra Vopršalová 
 • Zástupkyně ředitelky: Pavla Hrubešová DiS.
 • Vedoucí školní jídelny: Klára Vitochová

Školnické práce zastává a brigádnickou činnost organizuje:

 • Kateřina Rusiňáková

Pracovnice školní kuchyně: 

 • Klára Vitochová
 • Věra Hájková
 • Marta Pačesová
 • Adéla Kalhousová
 • Gabriela Chadimová

Úklid provádí:

 • Kateřina Rusiňáková
 • Lucie Vaňásková
 • Zuzana Lomnická
 • Iveta Zelenková

Na třídě Červeného korálku pracuje:

 • p. učitelka Michaela Rybičková DiS.
 • zástupkyně ředitelky p. Pavla Hrubešová DiS.
 • školní asistentka Iveta Nádvorníková 

Na třídě Zeleného korálku pracuje:

 • p. učitelka  Bc. Dana Hlínová  
 • p. učitelka  Anna Vonšovská DiS.
 • p. asistentka Kateřina Burešová DiS.

Na třídě Modrého korálku pracuje:

 • p. učitelka Eliška Mašková DiS.
 • p. učitelka Mgr. Jana Vašíková
 • školní asistenka: Iveta Nádvorníková  

Na třídě Žlutého korálku pracuje:

 • p. učitelka Klára Stratílková DiS.
 • p. učitelka Klára Slošiariková DiS. 

Na třídě Oranžového korálku  pracuje:

 • p. učitelka Venuše Novotná  
 • ředitelka MŠ p. Petra Vopršalová
 • učitelka na překrývání: p. Lenka Špačková 

Na třídě Bílého korálku pracuje:  

 • p. učitelka Martina Drnková Kubů
 • p. učitelka Jitka Kaplanová
 •  
V Pardubicích dne 01. 08. 2020, s účinností od 01. 09. 2020, Petra Vopršalová, ředitelka MŠ Korálek
Nahoru